Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Veškeré  objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu KOLAGENSHOP.CZ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je správné vyplnění veškerých údajů ve formuláři. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Vlastnické  právo ke zboží přechází  na kupujícího až po úplném zaplacení  kupní ceny zboží.

 

INFORMACE O ZBOŽÍ

 

Zboží expedujeme do 3 dnů od objednání a to z důvodu, aby bylo zboží co nejčerstvější a s co nejdelší dobou použitelnosti. Pokud zboží není u dodavatele dostupné, informujeme o tom objednávajícího.

 

INFORMACE O OBALECH

 

Dodavatel (výrobce) odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky. Na etiketě je uvedena úplná deklarace složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému státní autoritou. Pokud se návod k použití nevejde na etiketu, je uveden v příbalovém letáku. Na obalu je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti přípravku ve tvaru: Spotřebujte nejlépe do: a datum doporučené spotřeby. Prodávající prohlašuje, že dodavatel jakožto dovozce obalů má uzavřenu smlouvu o sdruženém plněni dle §13 odst. 1c) zákona o obalech se společností EKO-KOM a.s., pod klientským číslem KS200540000543.

 

PROHLÁŠENÍ  O OBALECH

 

Naše firma prohlašuje, že na všechny námi na trh uváděné  obaly vydal výrobce Prohlášení  o splnění podmínek uvedení  obalu na trh dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně  některých zákonů. Podle §  15a odst. 1a a 1b zákona o obalech, splňujeme výjimku ze zákona a to:

a) celkové  množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu za kalendářní  rok nepřekročí 300 kg a zároveň 
b) roční obrat nepřekročí 4 500 000 Kč

 

KVALITA ZBOŽÍ

 

Prodávající  ručí za kvalitu dodaného zboží do uvedeného data spotřeby výrobku. Podmínkou odpovědnosti prodávajícího za vady je dodržení  přiměřených skladovacích podmínek pro produkty kosmetiky, teplota v rozmezí 5-25°C, výrobky nesmějí být vystaveny přímému slunci ani mrazu. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nepřiměřeným skladováním. Většina surovin ve výrobcích je z přírodních látek, které mohou vykazovat v závislosti na počasí i jiných vlivech přirozené drobné odchylky v látkovém složení, chuťových, čichových či barevných kvalitách. Tyto drobné odchylky jsou přírodním jevem, nejsou známkou nedostatečné kvality výrobků a důvodem k reklamaci.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 

Prodávající  má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané  zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který  kupující sdělí emailem při potvrzení objednávky. Spolu se zbožím obdrží kupující daňový doklad, který slouží i jako dodací list. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající  má právo od závazné objednávky - kupní  smlouvy odstoupit, pokud se plnění  stane nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku zpět nejpozději do 5 dnů od zaslání emailu s informací o odstoupení od smlouvy.

Prodávající  si vyhrazuje právo odmítnout objednávku.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 

Kupující  je povinen uvést správnou adresu, na kterou má  být zboží zasláno.

Kupující  je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

Dle zákona na ochranu spotřebitele může kupující  do 14 dní od nákupu zboží vrátit prodávajícímu vrátit a to bez udání důvodu. Zboží musí být kompletní, nepoužité a schopné dalšího prodeje.

 

ZPŮSOB ÚHRADY

 - předem na účet  (variabilní  symbol je číslo objednávky - pro snadnou identifikaci platby)

- na dobírku (platba při převzetí zboží)

- hotově  (pouze při osobním odběru, pro zákazníky z Olomouce a blízkého okolí)

 

ZPŮSOB DORUČENÍ

- doporučený balík prostřednictvím České pošty 

- osobně  (tato služba je pro zákazníky z Olomouce a okolí, nutná domluva předem)

- na Vaše přání  Vám můžeme zboží také odeslat jako BALÍK DO RUKY, ceny se řídí tarify České pošty + 21 % DPH

- zásilky na SLOVENSKO jsou odesílány pouze službou ZÁSILKOVNA

 

NEVYZVEDNUTÉ  DOBÍRKY

 

Zákazníci, kteří si objednají zboží na dobírku a dobírku posléze nevyzvednou, budou zveřejněni na našich stránkách.

Tito zákazníci si mohou objednat znovu zboží, ale jen při platbě předem na účet.

 

UPOZORNĚNÍ

 

Každá  objednávka je dle našich obchodních podmínek závazná viz. Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta nebo bude odmítnuto její převzetí, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společnosti Deredes s.r.o. k vymáhání.

 

REKLAMAČNÍ  ŘÁD

 

V případě  reklamace zboží se řídíme platnými zákony ČR.

Vše nabízené  zboží je se zárukou. V případě,  že se projevuje závada, nás neprodleně  kontaktujte a to telefonicky nebo emailem. Zboží dle instrukcí odešlete na naši adresu. Doklad o koupi si ponechejte, je to doklad pro Vás, my jej nepotřebujeme. Veškerá potřebná data máme v účetním programu.

Zákonná  lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní, my se snažíme tuto dobu podstatně zkrátit.

 

OSTATNÍ

 

Neúčtujeme balné.

Tyto obchodní  podmínky jsou sestaveny pro KOLAGENSHOP.CZ a nepřejeme si jejich kopírování dalšími prodejci.

aktualizováno 1.10.2016

Dana Geržová